Welkom op deze site.

Aan de hand van deze site kunt u bepalen hoever uw gemeente is met de implementatie van de Omgevingswet.

Dit kunt u doen door het beantwoorden van enkele vragen. Per vraag is een aantal punten te verdienen. Hoe meer punten u in totaal hebt, des te verder u op weg bent met ​de invoering van de Omgevingswet. U ontvangt uw score per mail. ​

De vragen worden, naarmate er meer bekend is rondom de Omgevingswet en de invoering daarvan, verfijnd en toegesneden op de meest actuele stand van zaken.

U kunt meerdere keren de vragen beantwoorden.

De vragen bevatten onderwerpen die wellicht aanknopingspunten voor u zijn om binnen uw gemeente mee aan de slag te gaan.